GO UP

Generelle bestemmelser for Nordmanns-Reiser

Her finner du generelle bestemmelser for Nordmanns-Reiser.

Reisevilkår for Nordmanns-Reiser pr 1.6.2021

Vilkårene gjelder for alle våre reiser i Norge om ikke annet er nevnt. Ved bestilling godtar bestiller at opplysninger om bestillers telefonnummer og epost registreres i flyselskap/cruiserederiers system som vil bli brukt i tilfelle endringer av tider og ruter og behov for kontakt.

1.1 Bestilling og betaling

Bestilling kan foretas per telefon, internett, besøk i våre lokaler eller via epost. Bestillingen er bindende når den er bekreftet muntlig eller skriftlig til Nordmanns-Reiser AS eller at depositum/faktura er betalt.
Reisen skal betales til Nordmanns-Reiser på tilsendt faktura, via bank, debet eller kredittkort.
Ved manglende betaling 2 dager etter forfall, står vi fritt til å annullere bestillingen for kunden regning.
Vi aksepterer Visa og Mastercard (som betalingsmiddel ) mot omkostning på 190,- per transaksjon. Vi aksepterer American Express mot omkostning på 3% pr transaksjon, minimum 190,-

Kunden/bestiller, er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på bekreftelser og reisedokumenter er i overensstemmelse med egne ønsker. Dersom noen opplysninger ikke er korrekte, skal kunden umiddelbart kontakte Nordmanns-Reiser. Ved bekreftelse av bestillingen har kunden godkjent at informasjonen er korrekt. Hvis det blir oppdaget feil i bestillingen etter at den er godkjent, er kunden selv ansvarlig for eventuelle tap og gebyrer som dette måtte medføre.

1.2 Avbestilling og endring, se også punkter under

Avbestilling bør skje straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres. En kunde som ønsker å avbestille sin reise, skal umiddelbart sende oss en skriftlig avbestilling. Er dette ikke mulig, kontakt oss på telefon 21 60 98 80 for nærmere avtale. Avbestilling kan ikke skje pr telefon. For avbestilling på avreisedagen eller i tilknytning til helg hvor dette ikke er mulig, skal flyselskapet, hotell eller cruiserederi kontaktes og epost sendes til booking@nordmann.no. Vi anbefaler at du som kunde får en skriftlig bekreftelse på avbestillingen.
En endring eller avbestilling av reisen etter bekreftelse, vil medføre et gebyr som kunden selv har ansvaret for. Endrings- og avbestillingsgebyr vil variere avhengig av hvilket produkt som er bestilt, samt tidspunktet for endring eller avbestilling, se punktene under.

1.3 Bestillinger av individuelle pakkereiser

DEPOSITUM
Ved bestilling av bilferie/individuelle reiser innbetales et depositum på 500,- pr person. Forfall for restbetaling er 30 dager før avreise. Om bestillingen skjer kortere enn 30 dager før avreise skal reisen betales umiddelbart. Depositumet kan variere ut ifra reisetype, f.eks. ved cruise.
For fellesreiser, rundreiser og reiser med reiseleder er depositum minimum 3 500,- pr person som ikke er refunderbart. Depositum kan også kreves for forskjellige arrangement i en bestilling.

1.4 Kansellering av individuelle reiser

Ved kansellering av individuelle reiser inntil 14 virkedager før avreise, tapes depositum. Er det under 14 dager før avreise og mer enn 5 virkedager før avreise er gebyret 50% av reisens pris. Er det 5 dager eller mindre før avreise er det ingen refusjon. Spesielle regler kan gjelde for enkelte produkter som aktiviteter, cruise mm.

1.5 Bestilling av gruppeturer/fellesreiser

DEPOSITUM
Minimum 3 500,- i gebyr per person eller beløp tilsvarende innbetalt depositum pluss leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.

1.6 Kansellering/endring av gruppeturer/fellesreiser

Endring/avbestilling fra og med 60 virkedager til og med 45 virkedager før avreise:
• Gebyr på 25% av reisens pris pluss leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.
Endring/avbestilling fra og med 44 virkedager til og med 31 virkedager før avreise:
• Gebyr på 50% av reisens pris og minimum 2 500,- per person pluss leverandørens gebyrer som f.eks. på cruise og utstedte flybilletter.
Endring/avbestilling under 15 virkedager før avreise, eventuelt no-show, gir ingen refusjon.
• Retten til avbestilling gjelder ikke ved katastrofer/pandemier etc som kunden kjente, eller burde kjenne til da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. Velger man å kansellere en reise fordi man ombestemmer seg grunnet f.eks. krav om karantene, nye reiseråd eller forverring av smittesituasjon er det ikke refusjon.

1.7 Noen unntak fra de generelle avbestillingsreglene:

• Cruise: Vilkårene varierer avhengig av rederi
• Feriehus og leiligheter, vil variere
• Bobil, ingen refusjon etter betaling
• Hoteller og reiser som er bestilt til ikke refunderbare priser godkjent av kunden
• Flybilletter, ingen refusjon etter betaling selv om de inngår som del av pakkereise
• Flybilletter generelt, etter betaling og billettutstedelse gjelder flyselskapets regler

1.8 Prisendring

Ved endring av eventuelle skatter og avgifter kan det belastes kunden inntil 21 dager før avreise. Prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen. Kunden må da innen 3 virkedager gi skriftlig beskjed om han ønsker å heve kjøpet.

Nordmanns-Reisers generelle betingelser retter seg etter Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, §2-1, med senere endringer og Alminnelige Vilkår for pakkereiser bortsett fra i de tilfeller hvor våre generelle bestemmelser avviker fra de Alminnelige vilkår for pakkereiser. Nøyaktige opplysninger om pris, reiserute, hotell, leiebil osv finner du på faktura og de tilsendte reisedokumentene.

2 Endring foretatt av flyselskapene og andre leverandører

Flyselskapene har rett til å komme med tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapet ansvarlig for å komme med alternative ruter. Nordmanns-Reiser er ikke ansvarlig for endringene, men er pliktig til å informere kunden om disse. Nordmanns-Reiser vil, så langt det lar seg gjøre, finne en akseptabel reiserute for kunden.

Nordmanns-Reiser gjør oppmerksom på at flyselskapene kan endre tidspunkt for utstedelse av billettene. Dette vil medføre at betalingen må foregå tidligere enn først avtalt. Nordmanns-Reiser vil informere kunden om slike endringer så snart disse eventuelt foreligger.

Rederiene tar forbehold om endringer i seilingsruten, både tid og program uten varsel. Ingen tidspunkt eller seilingsrute må derfor oppfattes som endelige. Nordmanns-Reiser har ingen erstatningsansvar dersom en situasjon oppstår som medfører endringer i seilingsrute eller program. Det gjelder også om havn/sted for utreise endres.
Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene, må det betales et tillegg i prisen for singellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et “pakketilbud”. Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlige avbestillingsregler.
Reisens start beregnes ut i fra første bestilte element. Er det eksempelvis bestilt fly til startsted er det denne datoen som er starten for reisen.
Reglene for endring/kansellering kan være forskjellig grunnet lengden på cruiset.

For endring av bestilling, kontakt oss. Vi gjør oppmerksom på at mange ruteflybilletter ikke kan endres. Noen billetter kan endres mot et gebyr. Om det er nødvendig for deg som kunde å ha en billett som kan endres, må denne informasjonen formidles til oss før bestilling/bekreftelse.
Endring av navn på ruteflybilletter godtas normalt ikke. Vi forholder oss til flyselskapenes egne regler.

3 Utstedelse av dokumenter

Hvis mulig vil billetter og reisedokumenter sendes ut via epost. Der dette ikke er mulig, blir dokumentene sendt per post umiddelbart etter utstedelse. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekt post- eller epostadresse.
Kunden er selv ansvarlig for å kontakte Nordmanns-Reiser dersom reisedokumentene ikke er mottatt på avtalt tidspunkt.

Flybilletter blir skrevet ut i henhold til flyselskapets regler. Dato for utstedelse av billetter vil bli opplyst ved bestilling dersom det er spesielle krav til utstedelse.

4 Refusjon

Om Nordmanns-Reiser kansellerer en reise vil hele reisen bli refundert i løpet av 14 ukedager.
Ved refusjoner på avbestilt reise har vi normalt en behandlingstid på minimum 3-4 uker.
Ved refusjon av flyskatter på en ikke benyttet reise belastet et ekspedisjonsgebyr på 500.-
Ved all refusjoner som ikke går inn under våre avbestillingsreglene mot gebyr, belastes et ekspedisjonsgebyr på 500.-
Når flyselskap kansellerer flyvninger, refunderer vi kun til kunden det vi får tilbakebetalt av flyselskapet når vi har mottatt det og fratrukket et gebyr på 500,- pr. billett.

5 Reklamasjonsrett

En reklamasjon skal sendes skriftlig til Nordmanns-Reiser snarest mulig og senest innen 2 uker etter hjemkomst.
Reklamasjoner på hoteller og hotellstandard, skal tas opp på reisemålet med hotellet og/eller den lokale agenten eller gjennom kontakt med Nordmanns-Reiser, slik at det er mulighet til å rette opp i problemene umiddelbart.

Vi anbefaler våre kunder å ta vare på mest mulig dokumentasjon, som informasjon fra hotellet, navn på kontaktperson på hotellet, bilder, kvitteringer, osv. Dette vil forenkle en eventuell reklamasjons-sak i ettertid.

Det vil kunne forekomme mindre oppussing og renoveringsarbeid på hotellene. Som eksempel kan et svømmebasseng være stengt noen dager på grunn av rensing. Slikt er utenfor Nordmanns-Reisers kontroll og vil ikke være grunnlag for kompensasjon. I den grad det er mulig vil Nordmanns-Reiser informere om eventuelle større oppussingsarbeider.

I situasjoner hvor kunden er misfornøyd med standard eller andre forhold på hotellet, skal Nordmanns-Reisers lokale agent umiddelbart kontaktes. Telefonnummer til agenten står oppført på kundens hotellkupong/vedlegg. Ta med en ekstra kopi eller ha det på mobiltelefonen din, da hotellet i noen tilfeller tar inn kupongen. Dersom kunden ikke får tilfredsstillende hjelp, kan Nordmanns-Reiser kontaktes. Vi vil forsøke å hjelpe kunden så langt det er mulig. Dersom kunden ikke har kontaktet den lokale agenten eller Nordmanns-Reiser vil dette redusere muligheten for en kompensasjon i etterkant.

Dersom kunden har spesielle ønsker som type seng, valg av etasje, havutsikt eller lignende, må dette oppgis ved bestilling. Disse ønskene vil bli formidlet til hotellet, men Nordmanns-Reiser kan ikke garantere at de etterkommes bortsett fra der man betaler ekstra for en viss type rom.

6 Innsjekk, bagasje, pass/visum og setereservasjon

Flyselskapene påtar seg ikke ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg om bord i deres fly. Når det gjelder ansvar for innlevert bagasje henviser vi til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. Ovennevnte gjelder også for, uten at det begrenses til, andre leverandører som hoteller, attraksjoner og cruiserederier m flere.
Innsjekking kan gjøres på flyselskapets websider før avreise eller på flyplassen på automater. Da kan man også endre setevalg hvor mulig, og registrere andre opplysninger flyselskapet er pålagt å legge inn. Bruk også disse sidene for å se evt. endringer som er kommet før og under reisen.
NB! Alle som reiser til Svalbard må ha med pass.

Flyselskapene har forskjellige regler for medbragt bagasje avhengig av pris man betaler, dette skal stå på din reiserute og antall kilo kan variere. Om det ikke står, er ikke bagasje inkludert.
Regler kan til enhver tid sjekkes på www.osl.no

7 Forsikring

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer for reisen og enkelte land krever dokumentasjon på reiseforsikring. Vi anbefaler alle reisende å sjekke at de har både avbestillingsforsikring og reiseforsikring som dekker reiseulykke, reisegods, reisesyke og ansvar før bestilling av reisen.

8 Annet

Reiser du på cruise, må du være oppmerksom på at de fleste rederiene tillater ikke bleietrengende barn å benytte seg av bassengene om bord på sine skip. Aldersgrense for spebarn er som regel 6 mnd.

9 Helse

Sjekk alltid med din fastlege/helsestasjon om anbefalte vaksiner. På seilinger på Svalbard og enkelte kystcruise vil også helseattester kreves.
Koronasituasjonen: Det er kundens ansvar å sjekke regler for det enkelte land.

10 Kundens plikter

Kunden plikter ved bestilling å sjekke at navn er skrevet i henhold til pass. Kunden plikter ved mottak av dokumenter å sjekke at alle er riktig med korrekt sted, datoer, navn og lese gjennom vedlegg som omhandler beskrivelse av reisen som er bestilt.

SERVICEHONORAR

På faktura ilegges et servicegebyr på 150,- pr person, 500,- pr familie som ikke er refunderbart.

Se også generelle bestemmelsene for Amerikaspesialisten og Cruisereiser

For gruppereiser gjelder andre vilkår. Kontakt oss.

Vi er medlem av Reisegarantifondet. Reisegaranti er stillet i henhold til reglene i pakkereiseloven §11-1 tredje ledd.
Reisegarantifondet kan kontaktes på telefon 51 85 99 40.

Har du spørsmål – kontakt oss

© 2021 Nordmanns-Reiser AS

Designet og utviklet av HCL Nordic